Overzicht bedrijven met aanbod meten energieverbruikers in bedrijven

Netcongestie en toenemende energieprijzen leiden tot de vraag om inzicht in stroomverbruikers “achter de meter” om mogelijke besparingsmogelijkheden op ‘t te spoor te komen maar ook om de haalbaarheid van “load balancing” als bedrijf of als groep bedrijven op een industrieterrein te kunnen onderzoeken. Deze lijst kan door iedere bezoeker van de website worden aangevuld.

Levend document met overzicht aanbieders meet – monitor diensten